آخرين اخبار دنياي تحقيق و پژوهش

تولید آجر با پسماند…

تولید آجر با پسماند…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 224 بازدید


باز کردن دربا حرکت چشم…

باز کردن دربا حرکت چشم…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 551 بازدید


ساخت نانوفیلم‌های پلیمری…

ساخت نانوفیلم‌های پلیمری…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 550 بازدید


تولید لباس‌های هوشمند با…

تولید لباس‌های هوشمند با…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 528 بازدید


محموله صادراتی سیمان…

محموله صادراتی سیمان…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 170 بازدید


ساخت فتوکاتالیست جدید…

ساخت فتوکاتالیست جدید…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 147 بازدید


ساخت سیستم اتوماسیون…

ساخت سیستم اتوماسیون…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 130 بازدید


تولید هیدروژل ترمیم کننده…

تولید هیدروژل ترمیم کننده…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 118 بازدید


دوربین به اندازه دانه نمک…

دوربین به اندازه دانه نمک…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 1146 بازدید


بالشت هوشمندی…

بالشت هوشمندی…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 122 بازدیدPage 2 of 1112345...10...Last »

جستجو

| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |